Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz public safety answering point

term
Public Safety Answering Point (PSAP)
termín
centrum tísňového volání
definition

physical location working on behalf of the national authorities where emergency calls are first received under the responsibility of a public authority or a private organisation recognised by the national government

definice

fyzické místo provozované na základě pověření národních orgánů a spadající pod odpovědnost veřejné instituce nebo soukromé organizace uznané národním úřadem, kde jsou jako první přijímána tísňová volání

POZNÁMKA 1 k heslu Ve směrnici ITS nazývaný také centrum pro tísňová volání (Emergency Call Response Centre) a TPS-centrum pro tísňová volání (TPS-eCall responder).

standard (extrakt)