Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz referenční architektura

termín
referenční architektura
term
reference architecture
definice

seznam funkcí a některé indikace jejich rozhraní (nebo API) a jejich interakce vzájemné a s funkcemi umístěnými mimo předmět referenční architektury

definition

list of functions and some indication of their interfaces (or APIs) and interactions with each other and with functions located outside of the scope of the reference architecture

standard (extrakt)