Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz reference architecture

term
reference architecture
termín
referenční architektura
definition

list of functions and some indication of their interfaces (or APIs) and interactions with each other and with functions located outside of the scope of the reference architecture

definice

seznam funkcí a některé indikace jejich rozhraní (nebo API) a jejich interakce vzájemné a s funkcemi umístěnými mimo předmět referenční architektury

standard (extrakt)