Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz relative velocity

term
relative velocity (vr(t))
termín
relativní rychlost
definition

difference between the longitudinal velocities of the subject vehicle (SV) and the target vehicle (TV), vr(t), given by the equation; equivalently the rate of change with respect to time of the distance between the two vehicles

NOTE A positive value of relative velocity indicates that the target vehicle is moving faster than the subject vehicle, and that the distance between them is increasing with time vr (t)= vTV (t )−vSV (t).

definice

rozdíl mezi podélnými rychlostmi předmětného vozidla a cílového vozidla; relativní rychlost (vr(t)) je dána rovnicí jako ekvivalent změny rychlosti s ohledem na časovou vzdálenost mezi oběma vozidly

POZNÁMKA 1 k heslu Kladná hodnota relativní rychlosti reprezentuje, že se cílové vozidlo pohybuje rychleji než předmětné vozidlo a že se vzdálenost mezi vozidly s časem zvětšuje.

standard (extrakt)