Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz relativní rychlosti

termín
relativní rychlost
term
relative velocity (vr(t))
definice

rozdíl mezi podélnými rychlostmi předmětného vozidla a cílového vozidla; relativní rychlost (vr(t)) je dána rovnicí jako ekvivalent změny rychlosti s ohledem na časovou vzdálenost mezi oběma vozidly

POZNÁMKA 1 k heslu Kladná hodnota relativní rychlosti reprezentuje, že se cílové vozidlo pohybuje rychleji než předmětné vozidlo a že se vzdálenost mezi vozidly s časem zvětšuje.

definition

difference between the longitudinal velocities of the subject vehicle (SV) and the target vehicle (TV), vr(t), given by the equation; equivalently the rate of change with respect to time of the distance between the two vehicles

NOTE A positive value of relative velocity indicates that the target vehicle is moving faster than the subject vehicle, and that the distance between them is increasing with time vr (t)= vTV (t )−vSV (t).

standard (extrakt)