Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz reliability

term
reliability
termín
spolehlivost
definition

ability of a device to perform its intended function under given conditions of use for a specified period of time (or number of cycles)

definice

schopnost zařízení plnit určenou funkci za daných podmínek v daném časovém intervalu (nebo počtu cyklů)