Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz responsibility

term
responsibility
termín
odpovědnost
definition

state of being responsible, accountable or answerable, as for an entity, function, system, security service or obligation

definice

nesená zodpovědnost, právní odpovědnost nebo přičitatelnost, která platí pro entitu, funkci, systém, službu zabezpečení nebo závazek

standard (extrakt)