Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz returnables

term
returnables
termín
vratka
definition

returnable units, reject or surplus goods to be returned through the system to the consignor or returnables manager

definice

vratná přepravní jednotka, odmítnuté nebo přebytečné zboží, které je vráceno zpět systémem k dodavateli zboží nebo ke správci vratných položek

standard (extrakt)