Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz selhání

termín
selhání
term
failure
definice

mechanická nebo elektronická porucha, která způsobuje trvalou ztrátu výkonu nebo funkce

POZNÁMKA 1 k heslu Dočasné snížení výkonu, například z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek, špatného značení jízdních pruhů nebo přechodně se vyskytující porucha snímače, nejsou selhání.

definition

is a mechanical or electronic malfunction which causes a persistent loss of performance or function

NOTE Temporary performance reductions, e.g. due to bad weather conditions, bad lane markings or temporarily occurring sensor blindness are not a failure.

standard (extrakt)