Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz session

term
session
termín
relace
definition

exchange of information and interaction occurring at a specific electronic fee collection station between the roadside equipment and the user/vehicle

definice

výměna informací a interakce vzniklá ve specifické EFC stanici mezi zařízením na infrastruktuře a uživatelem/ vozidlem

term
session
termín
relace
definition

period of time during which a client and a server exchange multiple data packets

definice

časová lhůta, během které klient a server vyměňují více datových paketů