Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz simulace

termín
simulace
term
simulation
definice

reprezentace vybraných charakteristik chování (vlastností) určitého fyzického nebo abstraktního systému jiným systémem

definition

representation of selected behavioural characteristics of one physical or abstract system by another system

standard (extrakt)