Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz skupin služeb

termín
skupina služeb (MODEL obslužné jízdy)
term
group of services (Service Journey MODEL)
definice

množina SLUŽEB, které její uživatelé obvykle znají podle názvu nebo čísla

definition

a group of SERVICEs, often known to its users by a name or a number

standard (extrakt)