Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz sledování

termín
sledování
term
tracking
definice

<nákladní doprava> funkce udržování informovanosti o stavu zboží, položek zboží, zásilek nebo zařízení

definition

function of maintaining status information of goods, goods items, consignments or equipment

standard (extrakt)
termín
sledování (vozidla)
term
tracking
definice

proces periodického zjišťování polohy a dalších informací o detekovaném vozidle, který umožňuje oprávněné osobě monitorovat polohu detekovaného vozidla, přiblížit se k němu nebo jej zadržet

definition

the process that periodically updates location and other information on the detected vehicle over a period of time and allows entitled personnel to monitor location of the detected vehicle, approach or intercept it

standard (extrakt)