Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz služba ITS

termín
služba ITS
term
ITS service
definice

výrobek nebo aktivita, které jsou určeny pro konkrétní typ uživatele ITS

POZNÁMKA 1 k heslu Skupina služeb ITS se skládá z jedné nebo více podobných nebo doplňkových služeb poskytovaných uživatelům ITS. Doména služeb ITS odkazuje na konkrétní oblast použití, která zahrnuje jednu nebo více skupin služeb.

definition

a product or activity targeted to a specific type of ITS user

NOTE An ITS service group consists of one or more similar or complementary services provided to ITS users. An 'ITS service domain' refers to a specific application area which comprises one or more service groups.

standard (extrakt)
termín
služba ITS
term
ITS service
definice

komunikační funkce v rámci stanice ITS, kterou poskytují aplikace stanice ITS

definition

communication functionality offered by an ITS-station to an ITS-station application