Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz směru

termín
směr
term
direction – Transmodel
definice

<Transmodel> klasifikace pro obecnou orientaci TRAS

POZNÁMKA 1 k heslu V IFOPT může být směr důležitým aspektem přístupové cesty, kterou lze projít jen v jednom směru.

definition

classification for the general orientation of ROUTEs

Note 1 to entry: In IFOPT the DIRECTION may be an important aspect of a PATH LINK that may only be traversed one way.