Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz status indication

term
status indication
termín
indikace stavu
definition

indication of system status

NOTE Examples of status indication are on/off, failure and incapable.

definice

indikace stavu systému, jako zapnuto/vypnuto, porucha a nezpůsobilost

standard (extrakt)