Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz stav systému

termín
stavy systému
term
system states
definice

jeden nebo více stavů nebo fází činnosti systému

definition

one of several stages or phases of system operation

standard (extrakt)