Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz stupně

termín
stupeň
term
degree
definice

počet hran vycházejících z jednoho konkrétního uzlu

definition

number of edges which are incident with a particular Node

standard (extrakt)