Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz systémem ve vozidle

termín
systém IVS; systém ve vozidle
term
in-vehicle system (IVS)
definice

stanice ITS a připojené zařízení zabudované do vozidla;

palubní zařízení ve vozidle, které poskytuje dané telematické funkce systému ve vozidle

POZNÁMKA 1 k heslu Toto zařízení může být tvořeno jedinou fyzickou palubní jednotkou nebo může obsahovat telematické funkce v jednom nebo více zařízeních ve vozidle.

definition

ITS-station and connected equipment on board a vehicle