Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz třetích stran

termín
třetí strana
term
third party
definice

fyzická nebo právnická osoba, jiná než subjekt údajů, správce nebo zpracovatel, která je příjemcem osobních informací

definition

any person or legal entity receiving PI of a data subject other than the data subject itself or the controller or the processor

standard (extrakt)