Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz technický prostředek

termín
technický prostředek
term
facility – SIRI
definice

<SIRI> zařízení nebo služba, které poskytují zvláštní pohodlí nebo služby pro cestující

POZNÁMKA 1 k heslu Technickým prostředkem může být zařízení, služba, osobní zařízení nebo vyhrazená oblast (například stroje na prodej jízdenek, výtahy, strojní schodiště, WC, transport, úschovna zavazadel).

definition

equipment or service that provides a specific convenience or service to passengers

EXAMPLE Ticket machines, elevators, mechanical stairs, toilets, porterage, left luggage, etc.

NOTE A facility may be an equipment, a service, a personal device or a reserved area.

standard (extrakt)