Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz telematics

term
telematics
termín
telematika
definition

use of wireless media to obtain and transmit (data) from a distant source

definice

užití bezdrátových médií k získání a přenosu dat ze vzdáleného zdroje