Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz template

term
template
termín
šablona
definition

framework that may be used repeatedly to meet requirements that are similar to some extent

definice

rámec, který lze opakovaně použít pro splnění požadavků, které jsou si do jisté míry podobné

standard (extrakt)