Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz third party service providers

term
third party service provider (TPSP)
termín
poskytovatel služby poskytované třetí stranou
definition

Third Party Service Provider organisation, recognised by the national rescue authorities as being allowed to transmit TPS-eCall to them, and compliant with the requirements of EN 16102

NOTE The TPSP has two roles, TPS-eCall responder and TPS-eCall notifier.

definice

organizace poskytovatele služeb poskytovaných třetí stranou, uznávaná národními záchrannými sbory pro přenos TSP-eCall těmto sborům a splňující požadavky normy EN 16102

POZNÁMKA 1 k heslu TPSP má dvě role; TPS-centrum pro tísňová volání a TPS-eCall oznamovatel (notifikátor).

standard (extrakt)