Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz time gap

term
time gap
termín
časový odstup
definition

value calculated from vehicle speed v and clearance c by: τ = c/v

definice

hodnota vypočítaná z rychlosti vozidla v a odstupu mezi vozidly c, a to podle definovaného vztahu τ = c/v

standard (extrakt)