Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz toll declaration

term
toll declaration
termín
výkaz o mýtném
definition

statement to a Toll Charger that confirms the presence of a vehicle in a toll domain in a format agreed between the Toll Service Provider and the Toll Charger

NOTE A valid toll declaration has to fulfil formal requirements, including security requirements, agreed between the Toll Service Provider and the Toll Charger.

definice

hlášení výběrčímu mýtného, které potvrzuje přítomnost vozidla v dané mýtné doméně ve formátu dohodnutém mezi poskytovatelem mýtné služby a výběrčím mýtného

POZNÁMKA 1 k heslu Platný výkaz o mýtném musí splňovat formální požadavky, včetně požadavků na zabezpečení, dohodnutými mezi poskytovatelem mýtné služby a výběrčím mýtného.

standard (extrakt)