Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz toll

term
toll
termín
mýtné
definition

charge, tax, fee, or duty in connection with using a vehicle within a toll domain

NOTE The definition is a generalization of the classic definition of a toll as “a charge, a tax, or a duty for permission to pass a barrier or to proceed along a road, over a bridge, etc.” The definition above also includes fees regarded as an (administrative) obligation, e.g. a tax or a duty.

definice

závazek, daň, poplatek nebo celní povinnost vyplývající z použití vozidla v rámci určité mýtné domény

POZNÁMKA 1 k heslu Definice je generalizací klasické definice mýta jako „poplatku, daně nebo povinnosti za povolení projet závorou nebo pokračovat v cestě, přes most apod.“ Výše uvedená definice také zahrnuje poplatky pohlížené jako (administrativní) povinnost, například daň nebo clo.

standard (extrakt)