Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz tracking

term
tracking
termín
sledování
definition

function of maintaining status information of goods, goods items, consignments or equipment

definice

<nákladní doprava> funkce udržování informovanosti o stavu zboží, položek zboží, zásilek nebo zařízení

standard (extrakt)
term
tracking
termín
sledování (vozidla)
definition

the process that periodically updates location and other information on the detected vehicle over a period of time and allows entitled personnel to monitor location of the detected vehicle, approach or intercept it

definice

proces periodického zjišťování polohy a dalších informací o detekovaném vozidle, který umožňuje oprávněné osobě monitorovat polohu detekovaného vozidla, přiblížit se k němu nebo jej zadržet

standard (extrakt)