Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz umístění

termín
místo; umístění
term
location
definice

identifikovatelné geografické místo

POZNÁMKA 1 k heslu Nachází se buď na síti (jako bodová nebo lineární pozice), nebo jako oblast. Může být poskytnuto v jednom nebo více referenčních systémech.

definition

identifiable geographic place

NOTE It is either on a network (as a point or a linear location) or an area. This may be provided in one or more referencing systems.