Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz use of personal information

term
use of personal information
termín
využití osobních informací
definition

action that circumvents all kinds of operations with the set of PI or certain elements of it meaning both processing of PI and transmission of PI to a third party

definice

akce, která nezahrnuje žádný druh operací s množinou osobních informací nebo jejich určitých částí, jako je zpracování osobních informací a jejich předání třetí straně

standard (extrakt)