Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz výběru

termín
výběr; vzorek
term
sample
definice

podmnožina základního souboru tvořená jednou nebo více samostatnými částmi, z nichž je složen základní soubor

definition

subset of a population made up of one of more of the individual parts in which the population is divided

standard (extrakt)