Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz výrobcem

termín
výrobce
term
manufacturer
definice

subjekt, který zboží vyrábí

definition

party that manufactures goods

standard (extrakt)