Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz základních dat

termín
základní aplikační data; základní data
term
core application data; core data
definice

základní data o vozidle a jakékoli další údaje, které jsou potřebné k poskytnutí zavedené regulované aplikační služby

definition

basic vehicle data plus any additional data required to provide an implemented regulated application service

termín
základní data
term
data primitive
definice

datový prvek, který nemůže být dále smysluplně rozdělen v kontextu ASN.1

definition

data element that cannot be further subdivided meaningfully within the context of ASN.1

standard (extrakt)