Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz základnové stanice

termín
základnová stanice
term
base station
definice

pevné zařízení DSRC na straně infrastruktury, umožňující komunikaci s více mobilními stanicemi

definition

fixed DSRC equipment on the roadside, which performs communications with multiple mobile stations

standard (extrakt)