Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz zařízení bezdrátového přístupu

termín
zařízení bezdrátového přístupu
term
wireless access equipment (WAE)
definice

zařízení v pevné stanici zajišťující výměnu dat rádiovým přenosem s OBE, popřípadě s jinými WAE, které může mít propojení na WAN

definition

equipment installed at fixed locations that exchanges information via one or more radio communication interfaces with OBE and possibly other WAE, and which may have connection to a wide-area network

standard (extrakt)