Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz zařízení ve vozidle

termín
zařízení ve vozidle
term
in-vehicle equipment
definice

zařízení ve vozidle, které poskytuje nebo má přístup do dat požadovaných pro sestavení minimálního souboru dat a jiných dat, která jsou zasílána jako součást nebo doplněk k minimálnímu souboru dat pro provedení transakce eCall přes veřejnou mobilní bezdrátovou komunikační síť pomocí spojení mezi vozidlem a prostředky spuštění služby eCall přes veřejnou mobilní bezdrátovou komunikační síť

definition

equipment within the vehicle that provides or has access to in-vehicle data required for the minimum set of data and any other data that is to be sent as part of or complementary to the minimum set of data to effect the eCall transaction via a public mobile wireless communications network providing a link between the vehicle and a means of enacting the eCall service via a public mobile wireless communications network

standard (extrakt)