Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz AC_CR

termín
pověření k přístupu
term
access credentials (AC_CR)
definice

data posílaná do palubního zařízení (OBE), aby byla prokázána deklarovaná identita entity aplikačního procesu zařízení na infrastruktuře (RSE)

POZNÁMKA 1 k heslu Pověření k přístupu obsahuje informace potřebné k získání přístupu k adresovanému prvku v OBE. Pověření k přístupu může obsahovat hesla nebo kryptografické informace, jako jsou autentikátory

definition

data that is transferred to on-board equipment (OBE), in order to establish the claimed identity of a roadside equipment (RSE) application process entity

NOTE Access credentials carry information needed to fulfil access conditions in order to perform the operation on the addressed element in the OBE. Access credentials can carry passwords as well as cryptography-based information such as authenticators.

standard (extrakt)