Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz ADDRESS

term
address – IFOPT
termín
adresa
definition

descriptive data associated with a PLACE that can be used to describe the unique geographical context of a PLACE for the purposes of identifying it

Note 1 to entry: It may be refined as either a ROAD ADDRESS, a POSTAL ADDRESS or both.

Note 2 to entry: An ADDRESS can be associated with a PLACE or POINT OF INTEREST where a trip can start or end.

definice

<IFOPT> popisná data přidružená k místu, která mohou být použita k popisu jedinečného geografického kontextu místa za účelem jeho identifikace

POZNÁMKA 1 k heslu Může být upřesněna jako silniční adresa, poštovní adresa nebo obojí.

POZNÁMKA 2 k heslu Adresa může být přidružená k místu nebo bodu zájmu, ve kterém může cesta začít nebo skončit.