Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz ADU

termín
aplikační datová jednotka; datová jednotka aplikační vrstvy
term
application data unit (ADU)
definice

datová jednotka přenášená v rámci aplikačních procesů stanice ITS

definition

data unit exchanged between ITS-S application processes

standard (extrakt)