Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz ASD file

termín
datový soubor aplikační služby
term
application service data file (ASD file)
definice

soubor v zabezpečeném datovém uložišti systému IVS, který obsahuje specifická data pro aplikační službu

definition

file held in the data pantry of the IVS containing data specific to an application service

standard (extrakt)