Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz CA

termín
certifikační úřad
term
Certification Authority (CA)
definice

fyzická nebo právnická osoba, která má pověření vytvářet certifikáty veřejného klíče

POZNÁMKA 1 k heslu Viz certifikační úřad nejvyšší a střední úrovně.

definition

natural or legal person trusted to create public key certificates

NOTE See also top-level certification authority and intermediate certification authority.

standard (extrakt)
termín
metoda výpočtu/odhadu
term
calculation/estimation method (CA)
definice

metoda použitá pro výpočet nebo odhad

definition

the method used for calulation or estimation

standard (extrakt)
termín
podmíněný přístup
term
Conditional Access (CA)
standard (extrakt)
termín
úhel připojení
term
connection angle (CA)
definice

rozdíl mezi směrníkem vedlejší pozemní komunikace a směrníkem v bodě

definition

difference between side road bearing and bearing at a point

standard (extrakt)