Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz CKK

termín
komunikační jádro CALM
term
CALM communication kernel (CKK)
definice

nejjednodušší implementace rozhraní CALM s minimální funkcionalitou

definition

basic CALM implementation - interface with minimum set of CALM functionality

standard (extrakt)