Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz CS

termín
přibližovací rychlost
term
closing speed (CS)
definice

relativní rychlost mezi předmětným vozidlem a detekovanou překážkou bez ohledu na to, zda jeden či oba subjekty jsou stacionární, nebo se pohybují

definition

relative velocity between the subject vehicle and the detected obstacle, regardless of whether one or both is/are stationary or moving

standard (extrakt)