Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz Country

term
country (Topographic MODEL)
termín
země (topografický MODEL)
definition

a jurisdictional geographic boundary

NOTE A COUNTRY normally has a two character IANA identifier.

definice

geografické hranice jurisdikce; ZEMĚ má zpravidla přidělen dvoumístný identifikátor IANA

standard (extrakt)