Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz DRD

termín
záznamové zařízení řidiče
term
driver records device (DRD)
definice

paměťové zařízení (jako je USB zařízení) užívané v některých jurisdikcích, které obsahuje trvalý soubor WORM s informacemi o řidičském oprávnění a záznamy činností řidiče

definition

memory storage device (such as a USB device) used within some (but not all) jurisdictions, with a permanent WORM file containing the details of the drivers licence and drivers work records