Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz DTD

termín
definice typu dokumentu
term
document type definition (DTD)
definice

<XML> pravidla, která definují tagy použitelné v XML souboru a jejich platné hodnoty

definition

<XML> rules that define the tags that can be used in an XML file and their valid values

standard (extrakt)
termín
diskrétní výkaz o mýtném
term
Discrete Toll Declaration (DTD)
standard (extrakt)