Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz DWR

termín
záznam činnosti řidiče
term
driver work records (DWR)
definice

sběr, třídění a přenos dat o době výkonu práce a době odpočinku řidiče systémem IVS poskytovateli aplikační služby

definition

collection, collation, and transfer of driver work and rest hours data from an in-vehicle system to an application service provider