Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz Data

term
data
termín
data
definition

reinterpretable representation of information in a formalized manner suitable for communication, interpretation, or processing

NOTE 1 to entry: Data can be processed by humans or by automatic means.

definice

opakovaně interpretovatelná formalizovaná podoba informace vhodná pro komunikaci, vyhodnocování nebo zpracování

POZNÁMKA 1 k heslu Data mohou být zpracovávána lidmi nebo strojově.

standard (extrakt)