Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz EM

termín
identita odhadovacího/simulačního modelu
term
estimation/simulation model identity (EM)
definice

identifikace modelu, pokud došlo k odhadu pomocí matematického modelu nebo simulace

definition

the identity of the model when collection method is estimated via a mathematical model or simulation

standard (extrakt)