Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz ERBA

termín
indikace vzdálenosti
term
distance indication (ERBA)
definice

informace pro řidiče o konkrétní vzdálenosti mezi předmětným vozidlem a překážkou zprostředkované systémem sledování překážky při nižších a středních rychlostech při couvání (ERBA)

definition

provides the driver information on the specific distance between the subject vehicle and the obstacle

standard (extrakt)